Het Life Model

Het Life Model staat eigenlijk voor: “leven vanuit je hart dat Jezus je heeft  gegeven”. Of te wel leven vanuit je identiteit, je ware hart, zoals God je heeft geschapen en bedoeld.
Zoals de naam al zegt is het een model dat de levensloop van een mens beschrijft vanaf de geboorte tot aan zijn overlijden. Deze beschrijving is idealistisch van opzet, dat wil zeggen dat het laat zien hoe het leven er onder ideale omstandigheden uit had kunnen zien.

Het  stelt dat ieder mens vijf dingen nodig heeft om tot bloei te kunnen komen:

1. een plek waar je je thuis voelt (liefdesbanden versus angstbanden)
2. het vermogen om te ontvangen en te geven
3. het vermogen om te herstellen van fouten (de-synchronisaties)
4. volwassen worden (geestelijke/emotionele groei)
5. leven vanuit je identiteit ( je ware hart).

Het Life Model houdt rekening met zowel groei als herstel. De genoemde factoren zijn van belang voor lichamelijke groei, emotionele groei, groei binnen de familie, groei binnen de gemeenschap en geestelijke groei. Deze vijf elementen zijn – in de volgorde waarin ze zijn genoemd – nodig voor een sterke en gezonde ontwikkeling. In omgekeerde volgorde, dus te beginnen met leven vanuit je ware identiteit, bieden deze vijf punten een goed hulpmiddel om de stagnatie in iemands ontwikkeling te begrijpen. En op basis daarvan kan een plan voor herstel worden opgesteld. Op deze manier kan het Life Model van grote betekenis zijn voor herstel van de identiteit van individuen, families en gemeenschappen. Het gaat er om dat mensen gaan leven vanuit een harmonieuze en authentieke identiteit volgens het hart dat Jezus ons heeft gegeven.
Het boekje  “Leven naar Gods plan” (https://prepare4joy.nl/product/leven-naar-gods-plan/ ) beschrijft dit model met zijn aspecten.

Hieronder geven we de samenvatting  van dit boek zoals dat is beschreven op pagina 20 t/m 22.

Kort samengevat
Ieder van ons maakt tijdens zijn of haar leven dingen mee die geestelijke groei kunnen blokkeren. Gods verlossingswerk komt van twee kanten naar ons toe: Hij geneest onze trauma’s en adopteert ons in Zijn gezin. Genezing en geestelijke adoptie kunnen ons helpen om geestelijk te groeien en te worden zoals God ons bedoeld heeft. We kunnen dan leven naar Zijn plan. Dan zal vreugde het kenmerk worden van onze relaties binnen gezin en gemeenschap. Soms moeten mensen eerst werken aan hun gezinsrelaties en het versterken van ons sociaal netwerk voordat genezing kan plaatsvinden. Het is ook mogelijk dat mensen eerst moeten genezen van hun trauma’s voordat ze kunnen werken aan gezonde relaties. Er bestaat niet een algemeen recept waarmee iedereen met problemen kan worden geholpen. Als er iets mis gaat is het raadzaam om de volgende elementen te onderzoeken:

 • De mate van geestelijke volwassenheid
  • Traumaverwerking
  • Verdeeldheid
  • Ondersteuning door gezin en gemeenschap
  • Geestelijke Veerkracht
  Daarnaast is het belangrijk om God uitkomst te vragen waar knelpunten optreden. Dit boek is een inleiding op het Life Model. Naarmate u verder komt zult u ontdekken dat u dit  model op talrijke manieren kan toepassen: